Sponzoři

Také v roce 2017 by organizace SAMSmarkt nebyla možná bez aktivní podpory mnoha jednoúčelových dárců a sponzorů. Především děkujeme těmto sponzorům za jejich pomoc: